Tankar kring själens odödlighet

Existentiellt.
Bild: Pixabay.com

LIVSFILOSOFI. Mats Barrdunge anser att livet är större än döden. Här förklarar han varför.

Har människan en själ eller ett psyke eller både och? Det finns en märkbar skillnad i språkbruket kring dessa ord. När det talas om själen i hälsotermer är det med ett bredare hälsobegrepp som inkluderar vårt själsliga välbefinnande. Psyket däremot är en term som används i beskrivningar av sjukliga tillstånd som psykisk ohälsa, psykiska problem, psykisk sjukdom och så vidare.

Trots att dessa ord etymologiskt är identiska – ”psyche” är grekiska och betyder ”själ” – förekommer de i två helt motsatta kontexter. Frågan är då om detta språkbruk betyder att vi talar om två helt olika saker, eller om det avspeglar en skillnad mellan ett materiellt och vetenskapligt synsätt, till skillnad från ett mer religiöst eller andligt betraktelsesätt på livet.

Tanken på en själ är förknippad med tanken på en odödlig själ och är så motbjudande för många människor att de föredrar att förneka att människan har en själ.

Eftersom själens existens, liksom frågan om Guds existens, inte kan bevisas vetenskapligt är detta en fråga som inte vetenskapen äger, utan varje människa äger rätten att själv bestämma.

Personligen anser jag att livet är större än döden och att det därför är orimligt att tänka sig att efter livet följer döden eller att efter något följer intet, liksom att det ur intet uppstår något. Men även de som förnekar själens odödlighet brukar lägga till att man fortsätter att existera i andras tankar eller att den materiella kroppen fortsätter att existera som en del i naturens kretslopp. Inte ens den mest inbitne materialisten kan riktigt överge tanken på den inte kommer att fortsätta att leva i en eller annan mening.

Mitt senaste argument är att anledningen till att dessa inte kan tro på ett liv efter detta beror på att de inte kommer ihåg att de var döda när de var döda. Det är som skillnaden mellan de drömmar då man vet att man drömmer, och drömmar då man tror att man drömmer något verkligt. Så att den som upplever döden som verklig men inte tror på ett liv efter detta, är därför en som i min mening inte riktigt vet att den lever när den lever. Denna fråga sammanhänger också med vår syn på livet, där materialisten anser att de som tror på livet efter detta har en mer negativ eller “världsfrånvänd” syn på själva livet.

Jag skulle istället säga att det är materialisten som har en mer negativ eller dödsmärkt syn på livet som menar att döden besegrar livet och inte förstår att livet är större än döden.

God jul!

Mats-Barrdunge
MATS BARRDUNGE
info@opulens.se

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

0 0kr