Myhrelds marginalanteckningar: Förteckning över några förluster

Existentiellt.
Robert Myhreld_marginalanteckningar
Myhrelds marginalanteckningar. (Montage: C Altgård / Opulens. Grundbild från Pixabay.com)

KETAMIN. “Får jag som jag vill ska jag få testa Ketamin. Man brukar söva hästar och utplåna städer med det. Eller festa. Den kräver inläggning av patienten för övervakning,” skriver Robert Myhreld.

Det finns mig veterligen två besöksrum i bipolärmottagningskorridoren som mäter 652,3 meter enligt mitt ögonmått. Besöksrummet jag hänger i är oftast ödsligt. Fram till att jag kommer dit och förstör stämningen, alltså. Idag likaså, men två andra dök strax upp. När det är flera personer som sitter där och väntar på en läkare, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska eller vem det nu månde vara, uppkommer en säregen tystnad. Vissa sparar på stämbanden, vilket gör dem till goda förebilder. Ibland sker dock vissa avsteg från denna standard. En jämrans hypomanisk person ville nämligen för något år sedan prata hiskeligt mycket. Jag funderade på om inte den färg- och mönsterglada mattan skulle driva karln in i en psykos.

ANVÄND DENNA!
ROBERT MYHRELD
robert.myhreld@opulens.se

 

Det senaste från Existentiellt

katter, katt, leva med katt, kattliv

Kattliv

ESSÄ. “Deras tassavtryck finns kvar på hela vårt varande. Vi rör oss
0 0kr