Kärlekens gestaltförvandlingar in i depression

Existentiellt/Kultur.
Montage: C Altgård / Opulens. Bildkälla: Pixabay.com

FÖRUNDRAN. Förmodligen är förundran den attityd vi måste ställa vårt hopp till om kärleken ska frodas i mellanrummet, det som avgränsar mig från dig och resten av världen, skriver Susanne Liljedahl.

 

 

Jag minns hur jag som student brotttades med kärlekens väsen på Teologicum i Lund. Det var i slutet på åttiotalet och jag förläste mig på ett opus magnum av professorn och biskopen Anders Nygren – Den kristna kärlekstanken genom tiderna: eros och agape ( del I 1930, del II 1936). Boken tillhör teologins klassiska litteratur, är översatt till många språk, och beskriver en vidunderlig historia om den kristna kärlekens gestaltförvandlingar genom historien genom återkommande växlingar av syntes och reformation. Boken är en ständig inspirationskälla, rik på teser, ibland mer, ibland mindre hållbara.

SUSANNE LILJEDAHL
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

katter, katt, leva med katt, kattliv

Kattliv

ESSÄ. “Deras tassavtryck finns kvar på hela vårt varande. Vi rör oss
0 0kr