Helgessän: Tantras vandring västerut

Existentiellt/Kultur.
Foto: Pexels.com

EXPROPRIERING. ”Spänningen i gränssnittet mellan religion och sex, plus kultens exklusivitet och hemlighetsmakeri gjorde att tantra blev i särklass intressant för skönlitterära skildringar.” Elena Dahl berättar om hur importen av tantra i vår del av världen påverkat nya religioner, magiska system, hälso- och sexläror liksom sekulära narrativ.

Tantra anlände från Indien under 1800-talets första hälft ombord på brittiska koloniala skepp. Missionären William Ward, som studerat denna för européer ytterst exotiska lära med skräckblandat intresse, ansåg att den handlade om ”dyrkande av en naken kropp”. Hans beskrivning från 1817 sätter fokus på det som än i dag inte upphör att fascinera, men samtidigt innehåller den ingen detaljerad skildring av en tantrisk ritual, då det, enligt honom, skulle vara opassande för kristen publik.

 

ELENA DAHL
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

Bild: Pixabay.com

Olika författartyper

MISSFÖRSTÅND. Gunnar Lundin skriver om två till synes vitt skilda författartyper. Oändliga
0 0kr