Avdelning

Prosa & poesi - sida 18

Utdrag

Prosa & poesi

I höst kommer Opulens i större utsträckning fokusera på diktkonsten. Vi inleder med ett utdrag av Bo Bjelvehammar.

Carlos Bousoño för första gången på svenska

Litteratur/Prosa & poesi

POESI. Den spanska poeten Carlos Bousoño är stor i sitt hemland men har aldrig tidigare översatts till svenska. Nedan följer en presentation av poeten och tre dikter översatta av Thomas Almqvist som hade Bousoño som lärare i poetik i början av 70-talet.