Avdelning

Litteratur - sida 77

Carlos Bousoño för första gången på svenska

Litteratur/Prosa & poesi

POESI. Den spanska poeten Carlos Bousoño är stor i sitt hemland men har aldrig tidigare översatts till svenska. Nedan följer en presentation av poeten och tre dikter översatta av Thomas Almqvist som hade Bousoño som lärare i poetik i början av 70-talet.