Så blir du en rockpoet

Annons

PRODUCERAD AV EKSTRÖM & GARAY. Drömmer du om att bli en rockpoet? Roger visar dig sina bästa tricks.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Annons

Lyrik: Ur Stillna

I SAMARBETE MED PARTNER. Diktsamlingen Stillna är en berättelse om en pappa