Kent Wisti om Carl Bildt

Underskruvat.

GLASHUS. Anders Tegnell har kritiserat andra länders hårdare åtgärder mot coronaspridningen. Något som fått Carl Bildt att ilskna till och uppmana regeringen att sätta munkavel på den “arroganta” statsepidemiologen.

KENT WISTI
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Underskruvat

0 0kr