Ella Jax om vad vårdpersonalen behöver

Underskruvat.

CORONAVÅNDOR. Varje kväll klockan åtta applåderar och tutar folk till stöd för landets vårdpersonal.

ELLA JAX
info@opulens.se

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Underskruvat

0 0kr