Ella Jax om vad vårdpersonalen behöver

Underskruvat.

CORONAVÅNDOR. Varje kväll klockan åtta applåderar och tutar folk till stöd för landets vårdpersonal.

ELLA JAX
info@opulens.se

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Underskruvat

Dagens bomb

SÄKERHETSFRÅGAN. Iodine Jupiter begrundar människors rädslor nuförtiden. En del vågar inte gå
0 0kr