Fel diagnos ger fel behandling

Krönikor.
Robert Myhreld_marginalanteckningar
(Montage: C Altgård / Opulens. Grundbild från Pixabay.com)

VÅRDEN. “Feldiagnostisering sker, vilket per automatik ger en felaktig behandling – fel patient, fel begrepp helt enkelt. Det händer alltför ofta, ibland på grund av ren inkompetens, men, och det är vad jag i mitt hjärta tror, också beroende på stress.” skriver Robert Myhreld.

Varje ord blir begrepp just genom att det inte skall tjäna som erinran om den unika, helt och hållet individualiserade urupplevelse, för vilken den har sin uppkomst att tacka, utan samtidigt måste passa in på otaliga, mer eller mindre liknande, det vill säga strängt taget aldrig lika, alltså på idel olika fall.

Varje begrepp uppstår genom likställande av olikheter. Lika säkert som det är att ett blad aldrig är helt likt ett annat, lika säkert har begreppet bildats genom att man godtyckligt låtit dessa individuella olikheter falla, glömt bort det skiljande, och man väcker nu föreställningen, att det i naturen finns någonting utom bladen som vore ‘blad’, kanske en urform.” (Nietzsche)

Begrepp, alltså det vi använder för att förstå något över huvud taget. Alltid bekväma, inte sällan bedrägliga – då och då destruktiva.

Så, angående citatet: Byt ut ’bladet’ mot ’människor’ eller varför inte grupper av människor som det talas om i negativa termer: invandrare, människor som tigger, människor som får bidrag, personer som faller inom paraplybegreppet hbtqia+ och så vidare, ni förstår. ”Idel olika” människor, samma ”likställande av olikheter”.

Ytterligare: Jag förstår behovet/kravet inom vården att generalisera och därmed förstå patienterna i termer av symtom och diagnoser. På så vis görs patienten begriplig och förhoppningsvis behandlingsbar på ett säkert och effektivt vis. Vården för den enskilde blir emellertid bara individuell till en viss gräns eftersom diagnoserna måste ”passa in på otaliga, mer eller mindre liknande, det vill säga strängt taget aldrig lika, alltså på idel olika fall”.

Feldiagnostisering sker vilket per automatik ger en felaktig behandling – fel patient, fel begrepp helt enkelt. Det händer alltför ofta, ibland på grund av ren inkompetens, men, och det är vad jag i mitt hjärta tror, också beroende på stress.

Ytterligare resurser, alltså allt det som ger vårdpersonalen mer tid med patienten, gör patienterna mindre lika varandra i vårdens ögon.

ANVÄND INTE! Mer än när innehållet kräver det.
ROBERT MYHRELD
robert.myhreld@opulens.se

Det senaste från Krönikor

0 0kr