Tagg-arkiv

språkundervisning

Globaliserad mångfald och enfald

Krönikor/Samhälle.

HOTAT SPRÅK. Det finns otaliga exempel på hur engelska ord, fraser och grammatiska strukturer okritiskt och oreflekterat tas in svenskan. Hotar engelskan att äta upp svenska språket? Erik Cardelús försöker besvara frågan.

0 0kr