Tagg-arkiv

social konstruktion

Ålderstrappan i kurbitsmåleri av Winter Carl Hansson i Danielsgården, Bingsjö, 1799. (Bildkälla: Wikipedia)

Ålderismen är en djupt förankrad konvention

Debatt.

ÅLDERSSKILLNADER. “Börjar vi närma oss tjugo, för att inte säga fyrtio års diff, då är det dags för kvällstidningsrubriker. Ja, alltså om det är kvinnan som är några decennier äldre än mannen”, skriver Katrine Hamori.

Statsskulden är inget naturfenomen

Krönikor.

SOCIALA KONSTRUKTIONER. “Det här är ett eko av kritik mot vad som ses som en övertro på sociala insatser till vänster, optimism om att vi kan förändra samhället utifrån vad vi vill”, skriver Nathan Hamelberg.

0 0kr