Tagg-arkiv

lyrikdebatt

Poesi är okunnighetens motvikt

Debatt.

LYRIKDEBATT. ”Adderar vi trygghet, stabilitet och återhållsamhet får vi okunnighet. Poesin är motvikten”, skriver Christoffer Andersson i vår pågående poesidebatt. Tidigare inlägg hittas under Debatt i menyn här ovan.

En äckl-usiv skara poäter…

Debatt.

LYRIKDEBATT. ”Vi poeter skriver utifrån ett medvetande som inte är särskilt prosaiskt eller realistiskt. Och vetenskap, realism och naturalism har sopat mattan med poeterna”, skriver Lis Lovén i vår pågående poesidebatt. Tidigare inlägg hittas under Debatt i menyn här ovan.

Poesin som motvikt och egenvikt

Debatt.

LYRIKDEBATT. ”Poesin behövs också som egenvikt, för sin egen skull. För det som är på riktigt, för det fasta”, skriver Robert E. Gustafsson. Efter Opulens åtta veckor långa sommaruppehåll fortsätter nu vårens poesidebatt. Tidigare inlägg hittas under Debatt i menyn här ovan.

Bakgrunden till poesins perifera roll är mer nyanserad

Debatt.

LYRIKDEBATT. ”Det är onekligen så att Big brother har fler tittare än samtidspoesin har läsare. Betyder det då att det så lättvindigt går gradera exempelvis Big brother högre än samtidspoesin, enligt någon slags kvalitetsmässig skala?” Erik Bovin svarar Jeremiah Karlssons förra inlägg i vår poesidebatt.

Make printed poetry great again!

Debatt.

LYRIKDEBATT. Iodine Jupiters krönika om poesins tillstånd har följts av debattinlägg från Mattis Spansk, Jermiah Karlsson och Jupiter. I ytterligare ett inlägg hävdade Erik Bovin att poesin fyller en funktion. Idag får han svar på tal av Jeremiah Karlsson.

Bra poesi växer ur motstånd

Debatt.

SAMTIDSLYRIKEN. Mattis Spansk gjorde ett inlägg apropå Iodine Jupiters litteraturkrönika. I sitt svar framhöll Mattis Spansk vikten av nya och digitala plattformar. Här svarar Iodine Jupiter.

0 0kr