Tagg-arkiv

försvaret

Nato, Sverige, svenskt Nato-medlemskap

Detta är kärnfrågan

Debatt.

REPLIK. Sverige blir genom sitt Nato-medlemskap Rysslands fiende helt i onödan. Det menar Anders Björnsson i sitt svar till Pär Axelssons kritik av Björnssons krönika i onsdags.

Sveriges försvar blir starkare med Nato

Debatt.

DEBATTSVAR. ”Ett medlemskap i Nato kommer inte att fungera som ett skydd för Sveriges territoriella integritet”, skrev Anders Björnsson i onsdags. Pär Axelsson finner resonemanget ologiskt.

Natosymbolen, svenska flaggan

Sveriges försvar blir svagare av Nato

Krönikor.

PREKÄRT. Ett medlemskap i Nato kommer inte att fungera som ett skydd för Sveriges territoriella integritet. Vårt lands försvarsorganisation ska istället underordnas Natos prioriteringar, skriver Anders Björnsson.

Lugn, du är placerad i kö (när kriget kommer)

Krönikor/Samhälle.

SATIR. Iodine Jupiter funderar över Sveriges beredskap inför ett krig. ”Ändå borde vi kanske lägga ut krigsuppdraget på entreprenad (outsourca, på ren svenska) till någon som behärskar den ädla krigssporten. Till någon som kan den ännu bättre än vi. En konsult. En robust statsmakt. Ett globalt bemanningsföretag,” skriver han.

Föga realistiskt krigshot

Debatt/Samhälle.

FREDSFRÅGAN. När försvarsmakten begär mer pengar och pekar på hotet från Ryssland, bör regeringen nog hålla huvudet kallt. Idag behöver vi pengar till annat som är viktigare för att försvara Sverige; till skolan, sjukvården och omsorgen, till närpolisen och brandkåren, skriver Ingegerd Municio från Kvinnor för fred Stockholm.

0 0kr