Tagg-arkiv

Emma Eriksson Olsson - sida 2

Den återfunna bilden

Prosa & poesi.

DIKTSVIT. Vi fortsätter med dikter ur Emma Eriksson Olssons diktsvit ”Enda gången vi reste, reste vi hit ”. Det rör sig om dikter skrivna med utgångspunkt i gamla övergivna fotografier.

Lyrik: Enda gången vi reste, reste vi hit

Prosa & poesi.

DIKTSVIT. I dag fortsätter vi med dikter ur den diktsvit av Emma Eriksson Olsson som inleddes här i början av månaden. Det rör sig om dikter skrivna med utgångspunkt i gamla övergivna fotografier.

0 0kr