Från landsorten: “3 b:s nätter”

Prosa & poesi.
Foto: Emma Eriksson Olsson.

LYRIK. Emma Eriksson Olssons ”Från landsorten” är en poetisk korrespondens med utgångspunkt i en mindre skånsk tätort, med avstickare till olika platser i landskapet. Det rör sig om vardagsnära dikter i samspel med Emmas egna foton.

3 b:s nätter

Här bor en hund
som inte älskar att vara själv
hundgråt och havsdoft över bygden

det jag vet om 3b:s nätter
-fyllda av ordlös återförening

drömmarnas kropp
plötsligt kommer den ihåg allt
en mjuk beröring rakt ur minnet

det jag vet om ljuden i denna trapp
-reflexlösa bokstavsbarnens
kvardröjande skratt
hemtjänstpatrullens slamrande
tillsyn 01.30

den tysta stunden
innan tidningsbudet kommer
hulkande ylande från hunden bredvid

jo ,
nu fulgråter den hund
som inte älskar att vara själv
om ingen ser att man finns

så finns man inte

Emma Eriksson Olsson
EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr