Tagg-arkiv

digitalisering

Ludditerna slår sönder mekaniska vävstolar.

Helgessän: Kanske är det nya ludditer som behövs

Existentiellt.

TEKNIKENS SLAVAR. “Trots alla löften om effektivisering och förbättring har den digitalisering som skett knappast inneburit ett bättre arbetsliv i alla delar och arbetstiden har inte kortats”, skriver Fia Ewald.

Tidningen Samefolket ska digitaliseras

Nyheter.

  URFOLKSTIDNING. Arkivet från världens äldsta urfolkstidning, Samefolket, ska bli mer tillgängligt genom att digitaliseras. Det är ett av de projekt som beviljas stöd när Kulturrådet fördelar 11 275 700 kronor till nationella minoriteters kulturverksamheter.

Sveriges Radio: “Grammofonarkivet finns kvar”

Nyheter.

  SVAR PÅ KRITIK. Oron över att Sveriges Radios grammofonarkiv har drabbats av nedskärningar har lett fram till en namninsamling som fortsätter att växa sig stor. Sveriges Radios områdeschef för musik, Anna-Karin Larsson, menar att det hela är ett missförstånd.

Jag längtar efter en digital papperstidning, värd namnet

Media.

UTVECKLING. ”Ifjol var första gången som de digitala prenumeranterna i Sverige blev fler än de som bara prenumererar på dagstidningen via papper. Vore det inte fantastiskt om vi nu helt skrotade papperstidningen och på så sätt påskyndade den tekniska utvecklingen?” Opulens chefredaktör Stefan Bergmark har en nostalgisk framtidsdröm.

Den urbana cancern

Krönikor.

STADSPLANERING. “De som gör ingrepp i stadens funktionalitet måste förklara, på vilket sätt de medverkar till att stadens särart och överlevnadsmöjligheter säkras”, skriver Anders Björnsson som menar att det behövs en centralt reglerad befolknings- och regionalpolitik.

En överlevnadsguide för den fjärde industriella revolutionen

Litteratur.

MASKINERNAS MAKT. “Klart är att alla, världen runt, kommer att påverkas av denna omdaning av samhället.” Emil Siekkinen har läst Kevin Roose Futureproof om vilka strategier som kan göra att människan förblir relevant på arbetsmarknaden i den artificiella intelligensens och robotarnas tidevarv.

Digital kontra analog konstfotografi

Konst.

KONFLIKT. Det finns en konflikt mellan anhängare av digital konstfotografi och de som tycker att den analoga fotokonsten är mera äkta, på riktigt. Idag belyser Ida Thunström fenomenet och tar själv ställning i konflikten.

0 0kr