Tagg-arkiv

bitcoin

Why Ukraine is winning “the crypto-war”

Global.

In connection with the war in Ukraine, political discussions are underway about whether Russia can avoid recently imposed sanctions by using cryptocurrencies such as Bitcoin? The concern that Russia can avoid sanctions through cryptocurrencies is not just exaggerated and unjustified. Cryptocurrencies are, at the moment, more beneficial for Ukraine. Thanks to its laws regarding digitization, blockchain, and…

Är kryptovalutor bra för världen?

Global.

DECENTRALISERING. Kritiken mot kryptovalutor är ofta befogad rörande negativa effekter på klimatet och miljön. Särskilt i fallet med Bitcoin vars hantering innebär ett högt klimatavtryck. Trots alla problem finns det samtidigt exempel på kryptovalutor som bidrar till klimatomställningen och som i framtiden kommer att vara viktiga för en grönare ekonomi.

Satoshis lilla gula

Global/Kultur.

Decentralisering. “Lilla boken om Bitcoin. Frihet, finanser på lika villkor och en hållbar framtid” skrivet av The Bitcoin Collective och översatt av Linnéa Rosenbaum är ett lättläst, insiktsfullt och underhållande verk med radikalt viktiga budskap om hur framtiden kan komma att se ut rörande ekonomi och mellanmänskliga samspel. Boken är en introduktion till en värld…

Cryptocurrencies are kryptonite for big-banks

Global.

DECENTRALISATION. Cryptocurrencies are a vital step forward regarding human progress. Despite different problems, criticism against cryptocurrencies is often missing the point of how cryptocurrencies will improve our world. Thanks to crypto, more people are going to be able to cooperate in communities and conduct meaningful projects in everyday life. 

Kryptovalutorna är storbankernas kryptonit

Global.

  DECENTRALISERING. Kryptovalutor är i grund och botten ett steg i frihetlig riktning. Förvisso finns det problem men kritiken missar ofta poängen med det som decentraliseringen via kryptovalutorna innebär för den mänskliga progressionen. Inte minst eftersom fler människor i  framtiden kommer att kunna samspela utan mellanhänder som banker, företag och regeringar. 

0 0kr