Vad är lönegaranti?

Sponsrat.

Kanske är du en företagare som har en tuff period just nu med likviditetsbekymmer eller någon annan utmaning och genomgår en rekonstruktion eller i värsta fall en konkurs. Kanske är du en löntagare som arbetar på ett företag som genomgår en företagsrekonstruktion eller en konkurs.Oavsett vilket så finns det något som heter lönegaranti och som är ett statligt skydd för dig när din arbetsgivare går igenom dessa tuffa tider. Vi berättar mer om lönegaranti och hur det fungerar.

Hur fungerar lönegarantin i Sverige?

Den statliga lönegarantin innebär att du kan få ersättning för den lön eller liknande som din arbetsgivare är skyldig dig. Det är alltså staten som skyddar dig när arbetsgivaren gått i konkurs eller går igenom en företagsrekonstruktion. Ifall du har rätt till lönegaranti är det Länsstyrelsen som betalar ut din lön. Det är den av tingsrätten utsedda konkursförvaltaren eller rekonstruktören som bestämmer om du har rätt till lönegaranti och hur mycket pengar du ska få. Den statliga lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön under din uppsägningstid.

Vilka lönekostnader kan jag få ersättning för?

Lön som du har tjänat in tre månader innan företaget lämnade in sin ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion till tingsrätten är det som är föremål för lönegarantin. Det är således inte alla som omfattas av lönegarantin. Du kan även få ersättning för utebliven lön mellan din ansökan om att få ta del av lönegarantin och tingsrättens beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion. Du får även lönegaranti för den första månaden efter beslutet om konkurs eller rekonstruktion. När det gäller ersättning för semesterlön är det lite knepigare. Du kan högst få lönegaranti för fem sparade semesterdagar från förra semesterperioden. Ett semester-år är vanligtvis mellan den 1 april och den 31 mars. Även uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden enligt LAS om du blir uppsagd under konkursen eller rekonstruktionen gäller för att kunna ta del av lönegarantin. Som vanligt gäller att om du har blivit uppsagd måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att kunna få ta del av lönegarantin.

Hur mycket pengar kan jag få?

Maxbeloppet för lönegaranti är just nu fyra prisbasbelopp. Dessa prisbasbelopp ändras hela tiden men i skrivande stund, år 2023, motsvarar fyra prisbasbelopp ungefär 210 000 kronor. Under 2023 motsvarar det 210 000 kronor. Hur länge du får lönegaranti beror på hur mycket du tjänar.

Du som företagare

Det är konkursförvaltaren och/eller företagsrekonstruktören som beviljar lönegaranti. Du som företagare ska bistå rekonstruktören på alla sätt du kan med information som kan bistå denne i sitt arbete. Det är svårt att som företagare gå igenom en sådan här process. Dock kan det vara så att en företagsrekonstruktion möjliggör ett företags möjlighet till en andra chans på marknaden. Så se inte alltid negativt på det här med rekonstruktion. Se möjligheten med att få in andra ögon på din verksamhet. En god konstruktör med bred erfarenhet är en tillgång. Det kan vara ensamt som företagare men går företaget igenom en företagsrekonstruktion är ju målet att företaget ska gå starkare ut ur krisen. Detta är även en rekonstruktörs målsättning.

Ansvarig utgivare TribuSoft.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.