Nätmobbning – vanligare än vad vi tror

Sponsrat.

Nätmobbning är ett begrepp som diskuteras allt oftare. Den är vanlig bland vuxna men är mer uppmärksammad när den kommer till ungdomar.

Internet används de flesta svenska ungdomar. Vad betyder egentligen det? De spenderar en viss tid online där de söker information, tittar på videos eller följer sina flöden på sociala konton. Mer än hälften av ungdomarna anger att de spenderar flera timmar per dag på nätet. Dessvärre är inte allas upplevelser positiva.

Hur vanlig är nätmobbning bland ungdomar och har vi något att oroa oss för?

Statistiken bakom nätmobbning bland ungdomar

Statistiken visar en negativ trend när det kommer till nätmobbning som drabbar ungdomar. Statistiken är oroande för hela världen och inte bara för Sverige. Enligt senaste undersökningar  utsätts över hälften av ungdomarna som är aktiva på Instagram och har konton på den plattformen har blivit mobbade. Den vanligaste typer av mobbning på nätet är personliga påhopp. Något intressant att lägga märke till är att falsk ryktesspridning är vanligare bland flickor än bland pojkar. Det finns en del diskussioner angående den punkten. Idag finns det dock inte ett konkret svar till varför flickor är mer utsatta för ryktesspridning.

Följderna av nätmobbning är allvarliga och är ett problem som man bör söka hjälp för. Vad kan man göra mot nätmobbning bland ungdomar, berättas i nästa avsnitt.

Vad kan man göra?

Om du är en ung person som utsätts för nätmobbning kan du alltid rapportera mobbaren till plattformen. Olika sociala medier ger dig möjlighet till att blockera en person eller anmäla dess inlägg. En annan lösning är att prata med en vuxen och visa vad som pågår på nätet för att senare kunna ta åtgärder. Idag finns det inget rättsligt organ som ser till att nätmobbning bestraffas vilket gör att många ohämmad kan mobba andra på nätet. Som sagt finns det dock åtgärder som kan vidtas såsom blockering eller anmälning. Tänk på att en person kan bli avstängd från sociala medier ifall den aktivt mobbar andra. Med andra ord lönar det sig att anmäla vid behov.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.