Vardagen som tickande inferno

Scen & film.
I den franska thrillern ”Heltid” försöker den ensamstående mamman Julie (Laure Calamy) få livet att gå ihop under en tågstrejk som gör det nästan omöjligt för henne att ta sig till och från jobbet (foto: Novemberfilm/TT)

DRAMATHRILLER. En ensamstående mammas hetsiga liv blir tät thriller i den franska filmen ”Heltid”, där genrens alla knep appliceras på en vardagsnära berättelse om att kämpa för att räcka till.Karin Svensson/TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr