Grabbig gayromans med svag gnista

Scen & film.
Luke Macfarlane och Billy Eichner i ”Bros” (Foto: Nicole Rivelli/Universal Pictures)

ROMANTISK KOMEDI. ”Bros” är den första romantiska komedin från ett stort filmbolag med en bred premiär som är rollbesatt med en majoritet av hbtq-personer. Filmen har oväntat explicita sexscener, men en svårköpt romans.


Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr