Följ planetens utveckling med Opulens Global!

Redaktionellt.
Bild: Elena Mozhvilo

PREMIÄR. Nu startar vi Opulens Global. Förutom de utmaningar globaliseringen innebär för arbete, klimat, internationella institutioner etc vill vi lägga ett särskilt fokus på framtidsoptimistiska företeelser.

Senaste åren har en antiglobalistisk och nationalistisk våg svept över världen. Det förändrar inte det faktum att globaliseringen har kommit för att stanna, menar Opulens Globals redaktör Vladan Lausevic.

– Mellan 1990-2015 handlade globaliseringen mycket om teknologisk utveckling av våra pc:s och av internet. Idag handlar globaliseringsdiskussionerna, ”Globalization 4.0” brukar man ibland kalla det, också om decentralisering, digitalisering och automatisering. Bland annat dessa områden vill vi titta närmare på.

Opulens Global finns både som en avdelning på Opulens.se som hittas i menyn men hittas också på en egen adress, www.opulensglobal.com. Artiklar kommer publiceras både på svenska och engelska och Global har även eget Twitterkonto och egen Facebooksida.

– Världen rör sig i en postindustriell riktning. Exempelvis kommer de framsteg som görs inom artificiell intelligens förmodligen att påverka hur vi ser på så grundläggande saker i våra liv som arbete och fritid. Följ planetens utveckling med oss, uppmanar Vladan Lausevic.

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Redaktionellt

god jul, opulens

”God jul!”

HELGERNA. Till skillnad från tidigare år håller vi inte stängt över jul
Sommar trevlig sommar

Glad midsommar!

SOMMARLEDIGT. I vanlig ordning tar redaktionen sommarledigt, men vi kommer ändå att
Glad Påsk! Montage: Opulens.

Glad påsk!

STÄNGT. Opulens redaktion har tagit ledigt och är tillbaka tisdagen den 11
0 0kr