Bli kultursponsor!

Redaktionellt.
Foto: Sarah Lötscher

Dagstidningarnas kris de senaste åren har särskilt drabbat kulturjournalistiken. Anledningen torde vara att kultursidorna har färre anställda, men desto fler frilansare, än andra redaktioner och därför är lättare att skära ned på i kristider.

Nätmagasinet Opulens är ett nystartat initiativ för att stärka svensk kulturjournalistik.

I höstas genomförde den danska dagstidningen Information en marknadsundersökning som visade att antalet recensioner av litteratur, film, musik, konst och scenkonst minskat med 34 procent på tio år. I Norge har det gjorts en liknande undersökning som visar samma nedslående resultat. Med största sannolikhet kommer även det pågående svenska forskningsprojektet Kulturjournalistikens världar (2016–19) uppvisa samma dystra mönster.

Denna utveckling har varit känd sen länge. Våren 2017 startade vi därför kulturmagasinet Opulens, en daglig kultursida på nätet helt utan betalväggar. Aviseringar i mobilen är liksom prenumerationer via mail också helt kostnadsfria för läsaren. Detta eftersom många som idag fortfarande prenumererar på en morgontidning ofta saknar en kultursida. I alla fall en fullödig sådan och inte bara en nöjessida med några pliktskyldiga recensioner.

Prenumerera på Opulens nyhetsbrev gratis!

 

 

Men kvalitativ journalistik kostar förstås och därför behöver Opulens kultursponsorer. Som sponsor exponeras era företagsloggor, länkade till era egna sajter, på magasinets tacksida. Vi har lösningar för sponsorskap för både små och stora företag.

Är du och ditt företag intresserade av att bli kultursponsor? Maila: kultur@opulens.se så skickar vi information.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Redaktionellt

0 0kr