Begreppet konstkritik i den tyska romantiken

Redaktionellt.

Nu finns Opulens förlags översättning av Begreppet konstkritik i den tyska romantiken ute i bokhandeln. Läs mer om den här och inhandla den här.

Kontakta Sten Slottner för recensionsexemplar och för övriga frågor relaterade till boken hänvisar vi till vår förlagschef, Hannah Ohlén Järvinen som också arbetat som redaktör för boken.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Redaktionellt

god jul, opulens

”God jul!”

HELGERNA. Till skillnad från tidigare år håller vi inte stängt över jul
Sommar trevlig sommar

Glad midsommar!

SOMMARLEDIGT. I vanlig ordning tar redaktionen sommarledigt, men vi kommer ändå att
Glad Påsk! Montage: Opulens.

Glad påsk!

STÄNGT. Opulens redaktion har tagit ledigt och är tillbaka tisdagen den 11
0 0kr