Begreppet konstkritik i den tyska romantiken

Redaktionellt

Nu finns Opulens förlags översättning av Begreppet konstkritik i den tyska romantiken ute i bokhandeln. Läs mer om den här och inhandla den här.

Kontakta Sten Slottner för recensionsexemplar och för övriga frågor relaterade till boken hänvisar vi till vår förlagschef, Hannah Ohlén Järvinen som också arbetat som redaktör för boken.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Redaktionellt