Intervju: Håkan Bernhardsson från Momentum Sverige

Poddar.

PODD. Hur har det gått för Momentum,  ett försök att bygga en socialistisk gräsrotsrörelse i Sverige, under de tre första månaderna? Vilka är dom? Hur ser de på sin roll i arbetarrörelsen? Det är några av frågorna som ställs i denna en timme långa intervju.

Om podcasten Arbete och politik samt tidigare avsnitt >>

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.