Liv i Kosmos: “Kung Pung och plogen”

Prosa & poesi.
Illustration/copyright: Igor Wombolowski.

SENSATIONELLT. Max Melgar redogör denna vecka för sensationella rön. Nämligen att en utomjordisk civilisation ligger bakom både jordiska uppfinningar som plogen och kulturella mästerverk likt Shakespeares Kung Lear.

För fyra månader sedan i Atacamaöknen fångade en grupp av radioteleskop – ALMA – ett antal radiovågor som troligtvis kommer att få litteraturforskare i världen, och i synnerhet i Storbritannien, att bli lika mycket förbluffade som förfärade över innehållet i de aktuella radiovågorna. Nämnas ska först att innehållet är ännu inte helt uttytt men tillsammans med astrofysiker och ledande lingvister har de till stora delar dechiffrerat de betydelsebärande färgskiftningarna i vågornas elektromagnetiska strålning. Vad vi talar om är en berättelse som en annan för oss okänd civilisation nedtecknat och sänt ut i universum i hopp om – kan man förmoda – berika universum litterärt. Ett ytterst hedervärt tilltag.

Det är en berättelse som har påtagliga och skrämmande likheter med Shakespeares Kung Lear med den enda lustiga skillnaden att namnet på kungen i uttydningen är Pung. Men som sagt i övrigt finns allt som vi kan finna i Shakespeares tragedi – de tre döttrarna, hyckleriet, sveket, girigheten, landsförvisningen, fredlösheten, det sköra samvetet, galenskap, självmord och slutligen den sanna kärleken. Och det mest häpnadsväckande i uttydningen av radiovågorna är att en av döttrarnas namn är – just det – Cordelia. Och som om inte detta vore nog så finns även några rader som nästan är identiska med de som Shakespeare skrev:

Gråtande kom vi till världen.
Vi gråter för att vi kommit hit
till denna skådeplats för narrar.”

Redan nu förekommer det djärva spekulationer om att Shakespeare under 1600-talet stod i nära förbindelse med höglitterära utomjordingar som antagligen vid den tiden var djupt beklämda av jordbornas medelmåttiga belletristiska prestationer. En annan spekulation som går i likande riktning är att samma utomjordingar försåg storheter som Homeros och Cervantes med idéer – och möjligen visioner – som resulterade i att Illiaden och Don Quijote såg dagens ljus.

Den sydafrikanske professorn i idéhistoria Jann Swiftobi har tagit dessa spekulationer ett steg längre och frågar sig – en aning oväntat – om inte dessa utomjordingar även introducerade plogen för människosläktet för 8 000 år sedan men också rent av skriftspråket och pengar 3 000 år senare. Professor Swiftobi har blivit förlöjligad och hårt kritiserad för sina vidlyftiga spekulationer och ett tag framfördes det skarpa krav på att han skulle fråntas sin professur vid universitetet i Pretoria. Hans teorier kan mycket riktigt vid en första anblick tyckas besläktade med en svårare form av sinnesrubbning.

Hans räddning blev ett antal nya radiovågor från yttre rymden. Det kinesiska och enorma radioteleskopet FAST – med sin diameter på 500 meter – fångade nämligen upp några märkliga radiovågor vars innehåll har samma signatur som de som handlade om Kung Pung. Den avancerade astro-ling-analysen visar att vi har att göra med en pedagogisk bilderbok dom lär ut hur man tillverkar en plog, vilket naturligtvis låter helt osannolikt men likväl är sant. Och faktum är – och detta är verkligen omvälvande – att när radiovågorna bryts och reflekteras i mikroskopiska vattendroppar i luften, samtidigt som solen lyser, så projiceras lättillgängliga färgglada bilder på himlen som visar innehållet i radiovågorna, det vill säga, bilder på hur man tillverkar en enkel plog.

Om allt detta stämmer så måste världshistorien skrivas om och människans självbild monteras ner för att sedan ersättas med en bild där geniet lyser med sin frånvaro. Kort sagt, snillets lyster kommer att blekna betänkligt och kvar blir ett snille som nedgraderas till att vara en budbärare av utomjordisk kunskap. Därmed inte sagt att dessa budbärare saknar värde men de revolutionerande idéer som hjälpt mänskligheten kan inte tillskrivas dem själva utan ska rätteligen ses som frukter av en annan civilisations intelligens, välvilja och generositet.  

MAX MELGAR
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr