Littestraden: “Vårt stolta näringsliv”

Prosa & poesi.
Foto: Mohamed Hassan / Pixabay.com

LYRIK. I dag har vi nöjet att presentera Anders Törnberg, en poet som skriver politiska och samhällskritiska dikter.

Anders Törnberg är ursprungligen från Halmstad, bor numera i Kungsbacka med fru och barn och arbetar sedan många år som systemtestare på Ericsson. Han är intresserad av politik och skrivande och har under en kort period varit förtroendevald politiker för Socialdemokraterna i Kungsbacka.

Törnbergs dikter kommer ifrån en frustration över att det i politiken saknas en kraft som står på den lilla människans sida. Han menar att de liberala partierna, som borde stå för individens frihet, bryr sig mest om näringslivets frihet. Att socialdemokraterna, som borde stå för vanligt folks intressen, verkar delvis ha tappat insikten om marknadsekonomins inneboende intressekonflikter. Och att det är typiskt att när gamla betongsocialistiska stater ska reformeras så är det viktigare med fri marknad än med fria människor.

Nu har vi den stora glädjen att få presentera fem dikter av Törnberg. Den första dikten kommer sig av att han ofta arbetar tätt ihop med människor som är anställda i Kina. Han tycker att det känns lite konstigt eftersom han vet att de arbetar under helt andra villkor än vad vi gör i Sverige, både vad gäller lön och annat.

CAROLINA THELIN

Vårt stolta näringsliv

Ännu en dag

Jag kopplar upp mig
hälsar på min vän i Kina
Han har hållit på i flera timmar
Vi jobbar tillsammans
försöker lösa ett problem
Min vän är väldigt begåvad
men rädd för att göra fel
När jag kopplar ner och går hem
han har flera timmar kvar
Undrar om han är med i facket?
Jag skall inte fråga
jag lovar

 

I samma båt

En gång styrde ingenjörerna företagen
Samhället byggde bostäder och vägar
Sen tog ekonomerna över företagen
Samhället byggde kapitalmarknader
Nu styr personalcheferna företagen
Samhället övervakar humankapitalet
Ying och Yang

I vårt svenska arbetareparti
finns det dom som hyllar
marknaden i sin värsta inkarnation
I vårt stolta näringsliv
finns det dom som hyllar
sovjetisk kontroll och korrektion
Det onda finns överallt
Är det mer effektivt?
Är det mer robust?
Var finns det goda?

 

Jag är lammet

Företagens uppgift är att mata vargen
det säger aktiebolagslagen
Jag har ett viktigt arbete
vargen ska matas
jag hugger loss stora köttbitar
och kastar i vargens gap
jag har en stor skyffel
och skottar in kött
men vargen blir inte mätt

Senare på kvällen
med familjen
kopplar av i soffan
Vargen går runt huset
hungrig
sticker in sin nos genom TV-rutan
öppnar sitt gap
ylar
den vill bita mig med sina tänder

Nästa dag
tillbaka på jobbet
jag matar vargen
den tittar på mig
“I kväll kommer jag och biter dina barn”

 

Adam Smiths osynliga hand

Om livet blir enformigt och lätt
kan man gillra fällor i undervegetationen
så att gement folk avslöjar sig
och den osynliga knytnäven
kan slå dem med full kraft
rätt på det löpande bandet ner till källarvalvet
Där kan de sitta
och begrunda sin enfald
dessa vulgära människor

ANDERS TÖRNBERG
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr