Littestraden: Dikter av Ralf Pihlström

Prosa & poesi.
Foto: Pixabay,com

LYRIK. Idag presenterar vi sex nyskrivna dikter av Ralf Pihlström.

Ralf Pihlström bor i Uppsala och har läst matematik i grunden. I poesin tilltalas han av bilder och den abstrakta naturlyriken. Vi har nu glädjen att publicera sex dikter av Pihlström.

CAROLINA THELIN

 

ENSTAKA DAR

Blå måsar kretsar
kring dörrvredets råg.

Gröna stenar i moras:
kvällssolen den nickar
som ett hjärta.

 

VINSCHNING

Morgonen var på tork
efter nattens babordshalsar
och jag flyter över mjuka uddar.

Äldre än psalmen
är ögats vita havsörnar.

 

BIBLOS SJÄLASÖRJARE

Dagar flyter fram
i ljusvita förgreningars stenar.

Texter når ej dit. Vi tänker
ryckvist. Och framåt
står oliveträden visande

den blå oasen. Jag söker
det uppenbara! – där morgons
tesked svindlar (och blåsippor tänds).

 

BRANT GIR

Vårens fönsterlucka står i jordbävningens
gråpapper. Det finns punkter
(bakom blomstrande notlinjer)
där det drömda ankrar sina
samlingar. En dag i april
ser jag den vinddrivna solen ta gir –
brant som sidenbandet.

 

PÅ ÅKERVALLARNA

Nytänd i turkos står fäboden
där vittrade sysslor ekar
som det frilagda frimärket.

Och därute: ängens
bräckligt blommande mängd –
mistlur från forntiden.

 

FÖRFIGURER

Aprilvädret virvlar
i det drömdas glas.
– Se Sleipners skugga
dra genom luftens slitna
apostlar. Solen vispande
en skärm av alabaster!
Och i marken de nakna träden:
figurer från Kanaan.

 

EFTER VINTERN

Latinska citat:
grundtanken lika lätt
som björken –
vi arbetar och känner
vår själ lyftas
över torntrappan.

RALF PIHLSTRÖM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr