Littestraden: Dikt av Angelina Lundström

Prosa & poesi.
Bild: Pixabay.com
Bild: Pixabay.com

LYRIK. Idag presenterar vi en dikt av en ung poet, Angelina Lundström. Hon hoppas med sin dikt kunna väcka frågor om mental ohälsa hos föräldrar och hur det påverkar ett barn. 

Angelina Lundström är 19 år, kommer från Umeå och studerar litteraturvetenskap på universitetet. Dikter och prosatexter har alltid varit viktiga för henne som ett sätt att ge utlopp för känslorna. Inspiration hittar hon ofta hos Edgar Allan Poe, Pär Lagerkvist och Lewis Carroll.

Lundströms dikt “Kurragömma” handlar om ett barns tankar som väcks när hen ser att mamman inte mår bra. Lundström hoppas på att väcka frågor kring mental ohälsa hos föräldrar och hur det påverkar ett barn som inte förstår varför de vuxna är ledsna.

CAROLINA THELIN

 

Kurragömma

Kära mor, du varm och rar, vart har du tagit vägen?
Har dricksglas, fars extas gjort dig allt förlägen?

Kära mor, kan du mig säga, vad som känns så fel?
Är hårda ord, ostädat bord, möjligen en del?

Kära mor, vad var det du ville, innan du mig fick?
Är det jag, i stora drag, som ledsnat ner din blick?

Kära mor, varför är det så, att du om kvällen snyftar?
Kan det vara, det drickbara, som alltet kanske syftar?

Kära mor, vad händer nu, du dråsar och du skäller.
Är det så, att det gör dig blå, med jobbet som jämt gnäller?

Kära mor, hur är det fatt, jag ser ju hur du gråter.
Har pengabrist och de du mist, fått sorgen komma åter?

Kära mor, jag hör dig tänka högt för mig ibland.
Om hur det är, jag som tär, sprickor i vårt band.

Kära mor, är det så att det är mig du faktiskt klandrar?
För din lön, och gräsets grön, och vart du faktiskt vandrar.

Kära mor, du varm och glad, vart har du tagit vägen?
Hur ska jag, som är så svag, inte bli förlägen.

<b>ANGELINA LUNDSTRÖM</b><br/>info@opulens.se
ANGELINA LUNDSTRÖM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr