Fyra haikudikter om miljön

Prosa & poesi.
Fyra haiku. Digital illustration: Opulens. Bildkälla: Pixabay.com

HAIKU. De flesta som skriver haiku på svenska följer ett traditionellt mönster för antalet stavelser på raderna: 5-7-5.  Det gör inte Birk Andersson, som skriver anarkistisk haiku fri från regler och konventioner.  Här följer fyra med miljötema.

 

 

Birk Andersson kan helt enkelt inte låta bli att skriva. Han vill med sin “anarkistiska haiku” inspirera och locka fler till diktformen. Han vill skriva för alla som kan läsa, han vill väcka tankar och lust och göra poesin mer inkluderande. Miljö- och klimatfrågor engagerar honom både i yrkesliv och i olika projekt lokalt och globalt. Han har gett ut två haikusamlingar på Fri Press förlag.

bottentrålning

tar udden av

Poseidon

* * *

anar

ugglor i mossen

på kalhygget

* * *

avverkaren

ser inte skogen

för alla kronor

* * *

barndomens klöverfält

kan stå på tur

för exploatering

BIRK ANDERSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr