Arbetsträning

Prosa & poesi
Illustration: Joakim Ceder

Följande dikt är avsedd att sjungas till melodin Bandura.

Pigor och små drängar
aldrig klaga må
om de ska få pengar
och ska leva få.
Du ska sysselsättas
i vår industri
sånt som är estetiskt
ska du låta bli

Smeta färg på lådor
vara en maskin
meningslösa muttrar
ska sorteras in!
Du ska inte skapa
nånting som är värt
sedan på din spilltid
orkas inget kärt

Isarna ska smälta
Jorden stå i brand
luften ska förgiftas
på fabrikens band:
Samhällsapparaten
måste rulla på!
Om det så åt själva
Helvete ska gå.

JOAKIM CEDER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

Advent

NOVELL. Två gånger har Hanna-Linnea Rengfors varit pristagare när Opulens anordnat novelltävling.

Ögon

LYRIK. Else-Britt Kjellqvist är en välmeriterad poet och författare. Här presenterar vi

Högstadiet

NOVELL. I en kristallklar och koncis novell skildrar Björn Muda skolans värld.
Gå till Toppen