Malmö Stad: Vi har svarat via mail

Debatt/Samhälle.

Debatt. Anders Hermansson riktade i måndags stark kritik mot Islamakademins medverkan i det kommunala projektet Safe Space. Vi bad Malmö Stad svara på kritiken och detta är deras svar.

Islamakademin är en av de föreningar Malmö stad samverkar med. Verksamheten som bedrivs inom Islamakademin står för människors lika värde, mångfald och öppenhet oavsett medlemmarnas religion, etnicitet, politiska ideologi och sexuella läggning.

Frilansjournalisten Anders Hermansson har mejlat en rad förvaltningschefer och tjänstepersoner i Malmö stad och ställt frågor kring sina tolkningar av texter, skeenden och avsikter som Islamakademins grundare, Salahuddin Barakat, förmodas ha. Vi har vid två tillfällen sedan mars 2016 svarat på hans frågor om vår samverkan med Islamakademin.

Hermansson har fått svar på vartenda citat från hemsidor eller inspelningar, som han tagit upp. Hermansson är inte nöjd med svaren och fortsätter i sin opinionsartikel göra sina egna tolkningar av citaten eller lägger ansvaret för andra individers eller organisationers åsikter på Barakat och Islamakademin. Han väljer helt att bortse från de värderingar som föreningen står för. Hermansson har rätt att uttrycka sina åsikter likväl som någon annan.

Från Malmö stads sida vet vi att Islamakademin tillsammans med en rad andra religiösa församlingar i Malmö gör ett oerhört viktigt arbete för ett socialt hållbart och tryggt Malmö.

Per-Erik Ebbeståhl
Trygghets- och säkerhetsdirektör vid Malmö stad.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.