Vi är alla banala kosmopoliter

Krönikor/Samhälle.
Bild: Gino Crescoli

VÄRLDSMEDBORGARE. ”Dagligen gör vi saker och ting som påminner om vår värld och kosmopolitiska gemenskap. Till exempel genom att vara inne på Facebook tillsammans med miljarder människor runt om i världen”, skriver Vladan Lausevic.

Att vi lever i en värld med bättre livsmöjligheter än tidigare handlar bland annat om att vi är fler som kan göra det som få kunde göra tidigare i historien. Idag har fler människor ekonomiska och teknologiska möjligheter att kunna resa, kommunicera och arbeta över gränserna. Något som bara diplomater, konstnärer och affärsmän kunde göra för 200-300 år sen. Metaforiskt sagt är ”vi alla” banala kosmopoliter.

Socialpsykologen Michael Billig talar om ”banal nationalism”, att vi alla är banala nationalister. Varje dag talar ”vi” ett visst språk, hejar på ett visst landslag, äter en viss typ av traditionell mat. På det sättet praktiserar vi varje dag våra nationella kollektiva identiteter. Billig menar alltså att människor som lever i en samhällsgemenskap dagligen gör saker och ting som går ihop med berättelser och bilder om vad föreställda gemenskaper består av.

Det är värt att notera att Billig själv var negativt inställd till nationalism i form en monolitisk, sann eller äkta, kollektiv identifikation. Våra mänskliga aktiviteter är inte heller begränsade till landsgränser, vilket betyder att våra handlingar inte alltid handlar om den banala nationalismen. Både som en komplettering och som ett alternativ till den banala nationalismen finns den banala kosmopolitismen.

Dagligen gör vi saker och ting som påminner om vår värld och kosmopolitiska gemenskap. Till exempel genom att vara inne på Facebook tillsammans med miljarder människor runt om i världen. Eller manifestationer som att uppmärksamma Earth Hour och Oscarsgalan, fira högtider som jul, ramadan och det nya året. Det kan också handla om att dricka te och kaffe, titta på naturprogram om Afrika, Europa och Asien, eller demonstrera för mänskliga rättigheter under FN-dagen.

En annan viktig del av den banala kosmopolitismen är människors rörlighet när vi är fler som reser och migrerar. Det sägs ibland att Ryan air gjorde mer för att förena Europa än politikerna i Bryssel. På samma sätt har antalet studenter i utbytesprogram och på studieresor ökat enormt under de senaste decennierna. Som sociologen Ulrich Beck menade är människans mobilitet en viktig förutsättning för den banala kosmopolitismen där vi bekantar oss med vår sociala och kulturella mångfald samt utvecklar gemensamma berättelser och bilder av kosmopolitiska identifikationer.

Under 1700-talet ansåg Immanuel Kant att människors uppfattningar av geografin är viktiga för den kosmopolitiska identifikationen. Samtidigt är världen som den är, delad i länder och kontinenter. Men tack vare internet, mobilitet och rationalitet blir det lättare för människor att på lång sikt socialisera och kosmopolitisera geografins betydelse som skulle kunna underlätta för framtagningen av ett världsmedborgarskap i konkret mening.

VLADAN LAUSEVIC
vladan.lausevic@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Vladan Lausevic

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Krönikor

Leve cyklismen!

TEKNIKHISTORIA. Idag inträffar den internationella cykeldagen, ett skäl att ägna en extra
0 0kr