“Vi åker Vasaloppet mot klimatkrisen”

Debatt/Samhälle.
Illustration: Digitalt collage: C Altgård / Opulens. Bildkälla: Wikipedia och Vasaloppet.

SNÖÄNGLAR. “Vi vill bidra till att väcka uppmärksamhet om klimatkrisen och om att vinterturism och global uppvärmning går extremt dåligt ihop. Snöiga vintrar är ju själva förutsättningen”, skriver Kennet Öhlund och Samuel Jarrick som på söndag deltar i Vasaloppet.

 

Debattsugen? Skicka bidrag till debatt@opulens.se

De globala utsläppen av koldioxid ökade förra året — igen. Det gör de nästan varje år. År efter år. Många bra saker hände 2018. Flyget började ifrågasättas på allvar. Tiotusentals ungdomar runt om i världen valde att följa Gretas Thunbergs initiativ att strejka från skolan på fredagar och kräva att politikerna prioriterar klimatkrisen och genomför omställningen omedelbart.

Men utsläppen ökar. Protester och kampanjer har än så länge bara skrapat på ytan. Under ytan pågår livet som vanligt. Ny oljeutvinning planeras. Motorvägar och trafikleder projekteras.

Och flygplatser byggs och byggs ut, till och med mitt i fjällvärlden i Dalarna, trots att det numera får anses helt klart att flygandet måste minska, senast fastslaget av Naturvårdsverket i ”Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019”.

”Naturvårdsverket bedömer att antalet flygningar behöver minska om utsläppen av växthusgaser ska kunna minskas i tillräcklig takt. Vi bedömer inte att det är troligt att de tekniksprång som behövs kan ske så snabbt att enbart ny teknik kommer att räcka för att minska utsläppen från flyget.”

Bedömningen är gjord med utgångspunkt från de miljömål som regeringen satt upp. Ska jordens medeltemperatur ha skuggan av en chans att hållas under 1,5 grader är dessa mål i sin tur alldeles för låga och därmed blir nya flygsatsningar än mer oförsvarliga.

Så här kan vi inte ha det. Insikten om att klimatkrisen är akut och förvärras för varje extra ton koldioxid i atmosfären måste spridas brett och nå i in hjärtat på många fler. Vi vill bidra till att väcka uppmärksamhet om klimatkrisen och om att vinterturism och global uppvärmning går extremt dåligt ihop. Snöiga vintrar är ju själva förutsättningen.

För precis ett år sedan stod vi på startlinjen i Sälen med skidor, klädda i vitt och med änglavingar på ryggen, och vi hade en fantastisk dag. Den som åker utklädd blir uppmärksammad i och kring spåret, och startplats i sista ledet ger sällskap av andra åkare som hinner prata efter vägen.

Det blev många goda samtal om det absurda i att bygga en flygplats i Sälen och om klimatkrisen i stort. Om att hitta andra och hållbara sätt att utveckla vinterturismen i de svenska fjällen. En hoppfull dag! Men sedan dess har koldioxidhalten i atmosfären ökat, utsläppen av växthusgaser slagit rekord en gång till — fastän alla kloka människor vet att de måste vända neråt nu.

Därför åker vi Vasaloppet igen, som en klimataktion. I söndagens niomila-lopp, i Stafettvasan, några av oss klädda som snöänglar, andra med ängeln i hjärtat. Och vi känner stödet från alla support-änglar i tv-soffan därhemma.

Det är dags för en politik som prioriterar klimatkrisen före allt annat.

 

KENNET ÖHLUND
info@opulens.se

 

SAMUEL JARRICK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr