Socialliberalerna: “Avskaffa betygen!”

Debatt/Samhälle.
Collage: Opulens. Bildkälla: Pixabay.com.

INDIVIDEN. Med mer kunskap och egen motivation så ger vi individen mer makt över sitt liv och större delaktighet i vårt samhällsbygge, i dag och inför morgondagen, skriver Valdi Ivancic och James Brocka, partiledare och partisekreterare för Socialliberalerna.

 

 

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Skolavslutningar har hållits runtom i landet närmaste dagarna. Det är tänkt att vara sång, glädje, glada skratt och härliga bilder på klassen. Men många barn och ungdomar i grundskolan våndas.

Det är dags för betyg, och även om vissa skolor väljer att skicka hem dessa omdömen istället för att ha allmän utdelning så är avslutningsdagen för många förenad med djup ångest och uppgivenhet. Betygen sätter i många fall en stämpel på eleverna och man kan känna sig utsatt som ung människa. För många blir det ett trauma då samhället helt uteblivit med tidiga insatser. Risken för destruktivt beteende ökar avsevärt.

Låt oss anta att vi i Sverige helt enkelt inte betygsätter elever i grundskolan. Låt oss anta att inga betyg skulle behövas för att komma in på gymnasieprogrammen. Vad skulle hända då?

Idag kommer alla som vill läsa vidare in på något gymnasieprogram ändå! Man kommer kanske inte in på just det man önskar och kanske inte direkt om något betyg i ett huvudämne saknas. Men så småningom så kommer alla in. Varför inte låta alla elever välja vilken utbildning de vill gå? Låt dem välja utifrån intresse och förmåga, istället för att utsättas för konkurrens om platser på ett program.

Idag kan det, i vissa fall, behövas betygen A eller B i exempelvis matematik för att bli frisör eller stylist. Är det verkligen ett måste att vara riktigt bra på matematik för att kunna jobba med dessa yrken? Vidare kan en elev som har A och B i alla ämnen ändå visa sig mindre lämpad att bli till exempel läkare, lärare, ingenjör, advokat och så vidare. Man kanske inte tål att se blod eller är riktigt värdelös på att lära ut till andra.

Eller måste våra svenska fotbollsproffs som Caroline Seger, Kosovare Asllani och Malin Eriksson kunna avancerad matematik och rätt grammatik i svenska för att vara fotbollsstjärnor? Vi anser att de oavsett svaret på den  frågan är goda förebilder för ungdomar, tjejer och hbtq-rörelsen och resten av våra invånare, och samtidigt utmärkta ambassadörer för vårt land!

Så om vi skulle ta bort betygen helt i grundskolan, vad skulle kunna ske
då?

1.) Först och främst skulle många elever som idag lever med ångest, depression, stress och press kunna slippa det i och med att betygskravet släpps.

2.) Den växande psykiska ohälsan som finns bland våra barn och ungdomar
skulle reduceras.

3.) En enorm börda hade lyfts men även risken och kostnaderna för ett
framtida utanförskap hade decimerats.

4.) Utgår man mer från elevernas passion så vill de lära sig mer, per
automatik.

Enligt all forskning som utbildningsväsendet, men även företagen och näringslivet, tagit del av så är det livslånga lärandet väldigt viktigt både för individen och samhället. Om en ung individ tröttnar och ger upp sitt tidigare intresse och vill hålla på med något annat så är det bara en fördel att individen vill lära sig mer, lära sig nytt och kanske kombinera erfarenhet och ny kunskap för resten av sitt liv! Det är så de flesta nya innovationerna uppstår kring tjänster och produkter!

Men det måste väl ändå vara dåligt om företagen inte får den typ av arbetskraft de behöver? säger säkert en och annan kritiker till detta. Tvärtom, varför ska staten eller företagen bestämma vem som gör vad, och därmed begränsa individen och hålla tillbaka utvecklingen i ett samhälle?

Är det inte bevisat att nya jobb skapas ständigt, och att de gamla jobben ändå håller på att automatiseras av robotar och AI (artificiell intelligens)? Med mer kunskap och egen motivation så ger vi individen mer makt över sitt liv och större delaktighet i vårt samhällsbygge, i dag och inför morgondagen.

Vem vill inte ha ett sådant Sverige?

JAMES BROCKA
james.brocka@opulens.se
VALDI IVANCIC
valdi.ivancic@opulens.se

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr