Replik: USA är också skrämmande

Debatt/Samhälle

 

”USA som världspolis.” Montage: Opulens. Bildkällor: Wikipedia och Pixabay.com

HEGEMONI. Jag har läst samma nyhets- och debattartiklar om Kinas övervakningssystem och lagstiftning. Vad som är sant eller inte sant är svårt att avgöra. Men nog borde vi stanna upp en stund och reflektera över den ekonomiska krigföring USA och dess vasaller just nu bedriver, skriver Ulf Karlström i en replik till Sofia Nerbrands krönika i onsdags.

 

 

Debattsugen? Skicka bidrag till .

Sofia Nerbrand har i Opulens bestått läsarna med en hatartikel om Kina. Vi får till exempel veta att ”Friheten står på spel för långt fler än den dryga miljarden kineser”.

Den borgerliga hegemonin är sedan slutet av 1980-talet närmast total, vilket bland annat tar sig uttryck i den ståndpunkt Nerbrand kolporterar. Under de senaste 10 åren har vi dessvärre fått bevittna ”kalla krigets” återkomst. Ryssland kommer snart att anfalla Sverige, och därför bör vi gå med i den organisation som idag svarar för mest mördande i världen — Nato. Och i Öst hotar Kina. Borta är varje tanke på alliansfrihet, och att Sverige skall stå utanför blocken och krigets organisationer.

Det var en stor lättnad när Sovjetblocket föll samman. Det enda positiva man kunde anföra om Sovjetunionen var att den bidrog till — en viss — bipolär världsordning. Med förändringen 1989-91 fick vi en unipolär världsordning, med en hegemon, USA/Nato. Och mycket snabbt fick vi bevittna en rad fasansfulla och ödesdigra krig, initierade och/eller verkställda av USA/Nato.

Om detta tiger borgerligheten (inklusive högra flygeln av S), fången som man är i högerburen. Eller för att citera chefredaktören Wolodarski på DN om anfallet på Irak och dess följder: ”Det blev inte så bra”. Tala om blod på händerna, i synnerhet som Wolodarski, som lederskribent på tidigt 90-tal förespråkade linjen ”bomba, bomba Saddam Hussein”.

Jag har läst samma nyhets- och debattartiklar, som Nerbrand gjort, om Kinas övervakningssystem och lagstiftning. Vad som är sant eller inte sant är svårt att avgöra. Dock borde väl även Nerbrand stanna upp en stund och reflektera över den ekonomiska krigföring USA och dess vasaller just nu bedriver mot till exempel Huawei? Kan det finnas ett samband?

Jag förespråkar inte de system Ryssland och Kina representerar, men jag välkomnar en situation där Brics — samarbetet mellan Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika — utgör en motpol mot hegemonen USA. Idag börjar vi se konturerna av en bipolär/multipolär världsordning. Jag hoppas innerligt att den ordningen etableras fullt ut, så att USA:s/Nato:s makt balanseras.

För den som vill lära sig mer om hegemonen USA:s alla krig och andra skurkstreck får jag hänvisa till Karlström/Romelsjö: USA som världspolis. Amerikansk utrikespolitik och ekonomi efter 1945 (Nomen förlag, 2013). Boken har några år på nacken, men är — tyvärr — fortfarande alltför aktuell.

ULF KARLSTRÖM

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

Gå till Toppen