Noterat: USA:s kris

Noterat/Samhälle

AMERIKAKRIS. Jag vill rekommendera två artiklar som diskuterar frågan om den politiska krisen i USA. Den ena i The Guardian: Impeachment isn`t the answer to America`s political crisis. Den är skriven av Samuel Moyn, professor i  Law and history vid Yale och författare till boken Not Enough: Human Rights in an Unequal World.

Den andra i TomDispatch: The Real Cover-Up. Putting Donald Trump’s Impeachment in Context. Den är skriven av militärhistorikern och författaren Andrew Bacevich som kommer med en ny bok i januari 2020: The Age of Illusions: How America Squandered Its Cold War Victory.

Antingen attacken från den demokratiska centern lyckas få bort Trump eller den politiska högern lyckas rädda Trump, är detta inte lösningen på den situation som från början skapade fenomenet Trump. Oppositionen mot Trump måste förenas med en politik som tar sig an alla de problem som plågar USA och som varken den demokratiska centern eller den politiska högern lyckats hitta lösningen på.

Lars Borghem

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat