Noterat: Den hatade kapten Boycott

Noterat/Samhälle.

ETYMOLOGI. ”Boy-cottning har numera allt mera af arbetarne börjat användas såsom ett verksamt medel att af de s.k. arbetsgifvarne tilltvinga sig sina rättigheter. Det kunde då äfven vara af intresse att veta hvarifrån detta uttryck härleder sig. Boycott hette nämligen en engelsk kapten, hvilken såsom förvaltare af en grefve Ernes stora irländska egendomar gjorde sig känd för en oerhörd stränghet mot arendatorerna. Han blef derigenom till den grad hatad, att folket förklarade honom i bann; ingen ville arbeta åt honom, ingen ville sälja åt honom eller köpa af honom. Hans gröda måste bergas af innevånare från det konservativa Ulster (Irland) och under betäckning af en stor truppstyrka. Sedermera utsträcktes betydelsen af ordet till en likadan behandling af andra engelska jordegare eller förvaltare på Irland, men har numera börjat användas vid liknande företag äfven i andra länder.”

Nya Samhället, 5 juni 1886, tidning utgiven av Socialdemokratiska samfundet.

 

LÄS FLER NOTISER

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr