Trumps fascistiska försök till statskupp är bara början

Media.
Collage: C Altgård / Opulens.

ELITSTYRET. “Nu är fokus på Donald Trumps senaste tilltag, den av honom uppviglade stormningen av kongressen, och våra dominerande medier skriver alla om hur demokratin måste försvaras. Men en bättre utgångspunkt vore att erkänna att de liberala demokratierna är långt ifrån demokratiska”, skriver Lars Borghem.

Både republikaner och demokrater i den amerikanska kongressen har gemensamt och under många år ökat militärbudgetarna för att säkra dominansen utomlands. Det har inte varit någon större skillnad mellan presidenter från olika partier, och Donald Trump har inte avslutat krigen som han lovade. Däremot har den militära upprustningen ökat under hans tid i Vita huset. Den groteska ojämlikheten i USA har ökat under pandemin, under bränderna och orkanerna medan krigen därute pågår. Hungerköerna i USA liknar de i Sovjetunionen när det imperiet upplöstes. Till slut har kriget kommit hem.

USA är en republik med vissa demokratiska inslag där lobbyister har större inflytande på de valda representanterna än de som valt dem. Trumps försök till en fascistisk statskupp kommer bara att öka militärens inflytande i USA, som har kommit att likna de länder där man underblåst otaliga statskupper i regel från höger.

Medierna kommer att plädera för en ökad övervakning och kontroll av befolkningen, av internet och av sociala medier. När CNN kallar in George W Bush att stå för sans och balans vet man att krigen kommer att fortsätta både där ute och i det amerikanska hemlandet.

Stöd Opulens - Prenumerera!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 39 kr/mån eller 450 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

Men Sverige har också ett demokratiskt underskott. Utrikesministerns, försvarsministerns och den borgerliga oppositionens uppslutning bakom den amerikanska elitens perspektiv på världens affärer och skolpolitiken med försvar för att vinstdrivande skolor finansieras med skattepengar, är exempel på att den opinion som finns bland de röstberättigade knappast har någon representation i riksdagen. I likhet med många frågor i USA är opinionen delad även inom partierna, men ledningen för partierna har skaffat sig ett fast grepp om politiken.

Det massiva mediala övertaget för elitens syn i dessa frågor är också ett demokratiskt problem, även om det inte kommer att uppfattas som ett sådant förrän klyftorna mellan verkligheten och bilden av verkligheten blir ännu större. En ökad aktivitet hos befolkningen i stad och land i USA såväl som i Sverige är nödvändig för att vända en utveckling som alltför länge drivits av eliter för eliters intressen. Om demokratierna ska bli mer demokratiska måste folkstyret utvecklas på lokal, regional och nationell nivå.

Nu är fokus på Donald Trumps senaste tilltag, den av honom uppviglade stormningen av kongressen, och våra dominerande medier skriver alla om hur demokratin måste försvaras. Men en bättre utgångspunkt vore att erkänna att de liberala demokratierna är långt ifrån demokratiska. Även om eliterna i många fall är valda så har eliterna ett övertag i form av medier och nöjesindustri som i stort verkar till deras fördel. Vad som uppnåtts måste självklart försvaras men ännu mer återstår att utveckla.

LARS BORGHEM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Media

0 0kr