Nedslående resultat för medias klimatrapportering

Media.
Opulens chefredaktör Stefan Bergmark skriver idag om Demoskops nya rapport om attityder och åsikter kring klimatförändringarna. (Montage: Opulens. Bakgrundsbild: Geralt / Pixabay.com)

MILJÖJOURNALISTIK. ”Endast en av tre svenskar har förtroende för vad journalister rapporterar om klimatförändringarna. Det är bedrövligt”, konstaterar Opulens chefredaktör Stefan Bergmark.

Tre tips från Opulensveckan:

1. ”Flyger man inte in till en stor miljökonferens så finns man inte”, skrev Erik Cardelús i onsdags apropå FN:s nu pågående klimatmöte i Glasgow.

2. Högern anser att det i allra högsta grad behövs en värdegrund för att förklara för invandrare vad som gäller. Däremot är ”värdegrund” under andra omständigheter visst ett PK-ord, menade Nathan Hamelberg i tisdags.

3. ”Den livliga kontinentala debatten har aldrig riktigt vunnit någon terräng här uppe”, skrev Katrin Söderlund Yavari i måndags.

FN:s klimattoppmöte COP26 pågår nu i Glasgow. I onsdags släppte också Demoskop sin nya rapport om attityder och åsikter kring klimatförändringarna. Undersökningens resultat för svenskarnas förtroende för mediernas klimatrapportering är nedslående.

Att skilja fakta från myt måste här sägas vara en huvuduppgift för medierna. Visserligen anser över hälften av medborgarna att medias klimatrapportering generellt sett är korrekt. Men 4 av 10 har ingen åsikt i frågan eller tycker att media rapporterar felaktigt. Och hela 44 procent instämmer i påståendet att det är ”svårt att bedöma vad som är sant när det gäller klimatförändringarna”.

Stöd Opulens - Prenumerera!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 39 kr/mån eller 450 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

”Allmänheten visar stort förtroende för forskare men lågt förtroende för journalister” konstaterar Demoskop och siffrorna talar sitt tydliga språk. 84 procent har förtroende för forskare men endast 29 procent för journalister. Den senare siffran är endast 4 procent högre än för skogsindustrin vilken förstås inte har något ekonomiskt intresse för att förmedla objektiv information.

Demoskops rapport behöver säkert ställas mot liknande undersökningar och att snabbt dra några slutsatser om hur medierna kan bättra sig här låter sig nog inte göras. Men endast en av tre svenskar har alltså förtroende för vad journalister rapporterar om klimatförändringarna.

Det är bedrövligt.

Tre tips från Opulensveckan:

1. ”Flyger man inte in till en stor miljökonferens så finns man inte”, skrev Erik Cardelús i onsdags apropå FN:s nu pågående klimatmöte i Glasgow.

2. Högern anser att det i allra högsta grad behövs en värdegrund för att förklara för invandrare vad som gäller. Däremot är ”värdegrund” under andra omständigheter visst ett PK-ord, menade Nathan Hamelberg i tisdags.

3. ”Den livliga kontinentala debatten har aldrig riktigt vunnit någon terräng här uppe”, skrev Katrin Söderlund Yavari i måndags.

STEFAN BERGMARK
red@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Media

0 0kr