“Gärna författare men läsandet får andra sköta”

Litteratur.
“Från finkultur till platt kultur har det gått fort. Det sägs ofta att bildning har låg status i Sverige”. Collage: C Altgård / Opulens.

LÄSLOV. “Kanske är dagens litteraturlandskap mer marknadsnarcissistiskt än något annat”, skriver Erik Cardelús.

Läslov och dags att fundera lite det där med läsning. På senare år har litteraturlandskapet glidit och gäckat. Från att ha dominerats av en snårig (post)modern destruktion av de stora berättelserna och begreppen, har mycket av preferenserna blivit autofiktiva och marknadstillvända.

ERIK CARDELÚS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr