Selektiv antirasism är rasism

Krönikor.
Bild: Pixabay.com

RASISM. “Resonemangen kring demografi innehåller ofta rasistiska förslag”, skriver Vladan Lausevic apropå senaste tidens debatter.

Sommaren 2021 har präglats av diskussioner om rasism som i samband med skandalerna i sjukvården och rapporten skriven av myndigheten Delegationen för migrationstudier om högerdebattörers språkbruk. En debattör som blev mer uppmärksammad är Ivar Arpi, tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet. Just Arpis ageranden under sommaren är något viktigt att uppmärksamma med tanke på hur rasistiska idéer och förslag blir normaliserade i debatten.

Det går nog inte en enda månad utan att begreppet rasism nämns i alla de etablerade medierna. Vilket delvis beror på att rasismen fortfarande finns i Sverige såväl i allvarliga och strukturella fall som i vardagliga och banala former. Samtidigt ska det läggas till att Sverige anses vara bland de EU-länder där rasistiska beteenden och attityder äger rum i en mycket lägre skala vilket även är resultat tack vare den antirasistiska argumentationen sedan 1990-talet.

Olika former av rasism kan också blandas som i fallet med den uppmärksammade rasismen inom sjukvården som först publicerades i DN. Fallet med att patienter av offentligt anställd vårdpersonal fått förfrågningar om man önskat sig läkare som är “vita” och “etniska svenskar”. Sammanblandningen här beror bland annat på att reaktionerna på skandalen från många högerorienterade individer har varit att det egentligen handlar om språkproblem och kommunikation, inte om rasism. På det sättet har man, i många fall omedvetet, ignorerat rasismen i sjukvården som faktiskt existerar enligt forskningen.

Diskussioner om rasism under sommaren började med utspel från den högerkollektivistiske debattören och tidigare ledarskribenten på Svenska Dagbladet, Ivar Arpi. Han och flera andra borgerliga och högerorienterade skribenter som Per Gundmundsson blev uppmärksammade av den statliga myndigheten Delmi angående rasistiska idéer och språkbruk. Här gäller det att ha flera tankar i huvudet och dra slutsatsen att det är dåligt att offentliga institutioner ska skriva om debattörer på det sättet, men det förändrar inte det faktum att nämnda debattörer har avstått från att kritisera rasistiska beteenden.

I Arpis fall ordnade han ett podcastsamtal med den rasistiske akademikern Eric Kaufmann, vars åsikter Arpi har främjat redan under 2019. Kaufmann är bland annat känd för sin bok Whiteshift. Populism, Immigration and the Future of White Majorities, som recenserats av Hynek Pallas i Göteborgs-Posten. I boken menar Kaufmann att vita människor motsätter sig invandring exempelvis från Mellanöstern utifrån rasistiskt självintresse (racial self-interest), för att “skydda” sin vita identitet från invandring och identitetspolitik.

Man behöver inte vara en ledarskribent eller en akademiker för att förstå att Kaufmanns förslag är just ett rasistiskt förslag.

Men Kaufmann är inte bara beskrivande i sin” forskning” som ändå är präglad av myter och felaktiga uppgifter som när han försöker förklara att vit nationalism i USA inte handlar om politik. Som ekonomen och migrationsexperten Jonathan Portes skrivit om i The Guardian har Kaufmann förespråkat att “vitas rasmässiga självintresse” ska bli policy i ett poängbaserat invandringssystem. För enligt Kaufmann bör vita människor kunna ha förtur och få fler poäng vid invandring till Storbritannien bland annat eftersom det skulle leda till att färre vita känner sig rädda och oroliga som i samband med invandring från Afrika och Mellanöstern.

Man behöver inte vara ledarskribent eller akademiker för att förstå att Kaufmanns förslag är just ett rasistiskt förslag. Det vore samtidigt osakligt och osant att kalla en högerdebattör som Arpi för rasist men faktum är att Arpi inte heller har kritiserat och eller tagit avstånd från sådana åsikter. För fallet är att Arpi har argumenterat emot rasism men bara när rasismen kommer från “vänstern”, alltså på selektivt sätt och inte på principiella grunder. Alltså, det går inte att bekämpa rasism med rasism bara för att den anses komma från “rätt håll”. Att ägna sig åt “selektiv antirasism” blir också ett direkt eller indirekt sätt att stödja rasism.

Sommarens diskussioner om rasism visar även på något djupare, inklusive på odemokratiska beteenden. För resonemangen kring demografi innehåller ofta rasistiska förslag. Att människor från Mellanöstern och muslimska länder ska hindras från att få skydd och migrera för att symboler, uttryck och även människors utseenden på lokal nivå inte ska få förändras. Vilket återspeglas i till exempel att Sverigedemokraternas politiker lägger förslag om och kommunicerar om att asylsökande ska låsas in och inte ska kunna få demonstrera. Därför är det viktigt att fler kritiserar resonemang som dessa hos Kaufmann och Arpi om vi inte vill att framtidens Sverige ska stoppa individer vid gränsen på basis av hudfärg och utseenden.

Vladan Lausevic
VLADAN LAUSEVIC
global@opulens.se

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Krönikor

0 0kr