Psilocybinterapi lär innebära slutet för psykoanalysen

Krönikor.
psilocybin, magiska svampar, psykedeliska mediciner, psykologi,
Bild: Pixabay.com. Bilden har bearbetats digitalt av Opulens.

MAGISKA SVAMPAR. Om den psilocybin-assisterade terapin håller vad den lovar kommer analysandernas tröstlösa divanmonologer år ut och år in att kunna brytas, menar Patrik Stigsson.

The University of Arizona Tucson är mitt uppe i en stor studie som
involverar psilocybin vid behandling av tvångssyndrom – resultaten är
ögonbrynshöjande. Youtubelänk.

Psykoanalys och psykoterapeutisk behandling har under ett par veckor varit på tapeten i Sveriges största dagstidningar. Det hela började med att Roland Paulsen (sociolog, debattör och författare) i Dagens Nyheter berättade om att hans psykoanalytiker under en session somnade. Leif Zern, Johan Eriksson och Clarence Crafoord och Dan Wolgers skred i samma tidning ut till Freuds försvar.

I Göteborgsposten skrev stadens psykodynamiska gudfader Per Magnus Johansson i en offerdoftande drapa att psykoanalysen alltid har smutskastats. Mikaela Blomqvist fyllde i samma tidning på med konstaterandet att psykoanalysen inte är en vetenskap. Vilket alla som har varit någorlunda intresserade av ämnet hört mer än en gång.

Elefanten i rummet

Elefanten i det debatt-rum som Roland Paulsen öppnat dörren till heter psilocybinassisterad psykoterapi. Att debattera dagens psykoterapilandskap utan att nämna denna så här långt sensationellt framgångsrika behandlingsmetod är i sig en bedrift. 

Psilocybin ‒ ”magiska svampar”

De som deltagit i debatten går samfällt gåsmarsch med ryggen före in i framtiden. Psilocybin (”magiska svampar”) har vid kliniska studier, bland annat vid The Johns Hopkins Center for Psychedelic and Consciousness Research, visat sig mycket framgångsrika vid behandling av alkoholism, depression, posttraumatisk stress, tvångssyndrom och ångest vid livets slutskede.

En klinisk studie pågår just ni vid Karolinska Institutet. På hemsidan skriver man: ”Intag av psilocybin har visat sig kunna påverka perception, känslotillstånd och tankeverksamhet under några timmar efter dosering. Preliminära resultat visar även att en enda dos intagen under kontrollerade former skulle kunna ha en över flera veckor lång effekt mot
depression.”

Den psykedeliska erfarenheten

Läkningsprocessen tycks hänga samman med subjektiva upplevelser av andlig signifikans, ibland gränsande till mystika medvetandetillstånd. Många beskriver den psykedeliska erfarenheten som den mest meningsfulla de någonsin haft.

Ett illustrativt exempel på behandlingsmetodens potential finns i Netflix-serien How to change your mind, som bygger på Michael Pollans bok ”Psykedelisk renässans – den nya vetenskapen om medvetandet, döden, beroende, depression och transcendens” (Fri tanke). I del två av serien möter vi Ben, som hela sitt liv kämpat med förlamande tvångskänslor. Som vuxen lider Ben av ständig oro över minsta risk för att han gjort något fel, som att glömma att stänga av spisen. När han blir pappa översvämmas han av panikattacker som kretsar kring sonens säkerhet.

Ben anmäler sig till en klinisk prövning med psilocybin-assisterad terapi. Under påverkan av substansen återupplever Ben en traumatisk barndomsupplevelse där hans vän dör. Därefter upplever han att han själv dör. Han bryts ner och blir till jord och ur denna jord växer han upp som ett träd. Medan han lever som ett träd ser han sitt mänskliga jag leka med sitt barn. Slutligen återupplever han hela sitt liv och ser hur det skulle kunna vara annorlunda utan det tvång som kontrollerar honom dagligen. Vid ett tillfälle under upplevelsen (som filmas) mumlar Ben ”Det här ger mig hela livet tillbaka!”

Efter behandlingen berättar Ben att varje dag sedan studien varit den bästa i hans liv. Efter flera månader är han fortfarande symptomfri. Han kan inte föreställa sig en mer radikal transformation än den han tack vare behandlingen fått vara med om. ”Det är en vacker värld där ute”, säger han. ”Jag vet inte om du har märkt det, men den är fantastisk!”

Det är svårt att tänka sig att psykoanalys, kognitiv beteendeterapi eller behandling med traditionell psykofarmaka skulle framkalla känslor av vördnad, salighet och tacksamhet, vilka tycks vara centrala beståndsdelar i läkningsprocessen med hjälp av psykedeliska substanser.

Potentiell befrielse

Om den psilocybin-assisterade terapin håller vad den lovar kommer analysandernas tröstlösa och ofta fruktlösa divanmonologer år ut och år in att kunna bytas ut mot en eller ett par genomgripande, livsförändrande psykedeliska erfarenheter. De 100 000-tals patienter världen över som enligt Per Magnus Johansson i Göteborgsposten för närvarande analyseras kan lämna behandlingsrummen och kliva ut i livet som sant
befriade människor.

Oavsett om de sover eller är vakna kan vi nog förutsätta att tiden för de psykoanalytiska terapeuterna, och andra traditionella behandlingsformer, en gång för alla är över.

The University of Arizona i Tucson är mitt uppe i en stor studie som
involverar psilocybin vid behandling av tvångssyndrom – resultaten är
ögonbrynshöjande. Youtubelänk.
PATRIK STIGSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

0 0kr