Mänsklighetens Allmänna Vän

Krönikor.
Myra Åhbeck Öhrman skriver idag om Jemima Wilkinson, vars porträtt finns att beskåda på Oliver House Museum.

ICKEBINÄR. ”Mänsklighetens Allmänna Vän har hyllats som den första amerikanska kvinnan som blev en religiös ledare. På senare tid, i takt med ökad förståelse för och acceptans av transpersoner, har hen blivit ett viktigt historiskt exempel för ickebinära.” Myra Åhbeck Öhrman berättar om Jemima Wilkinson som på 1700-talet avsade sig sin könsidentitet.

Hösten 1776, Rhode Island i USA. Familj och grannar vakade vid sängkanten hos en ung kvinna. Att hon dukade under efter dagar av hög feber verkade bli ett tragiskt, oundvikligt crescendo på vad som varit ett turbulent år både för 23-åriga Jemima Wilkinson, och landet i stort.

Under året hade hon och tre av hennes åtta syskon uteslutits ur kväkarförsamlingen vars gudstjänster hon följt med sin far till hela sitt liv. Jemima för att hon besökt en baptistkyrkas möten, hennes syster för att ha fött en oäkting och två bröder för att de gjort militärtjänst.

Vännernas Samfund, som är kväkarnas officiella namn, har pacifism som en av sina dygder. 1776 var därför ett turbulent år även för dem. Många drabbades för sin ovilja att delta i kriget med annat än fredliga medel, av misstänksamhet från omvärlden, arrester eller straffskatter.

I juli skrev 13 nordamerikanska kolonier under den självständighetsförklaring som skulle utgöra manifestet för deras frihetskrig mot Storbritannien. Dess mest berömda sats konstaterar att alla människor skapats med samma okränkbara rättigheter till “liv, frihet och strävan efter lycka”.

När Jemimas liv såg ut att vara på väg att tas ifrån henne, reste sig hennes kropp plötsligt ur sängen. Men personen som kommunicerade med den var inte längre Jemima Wilkinson. Hennes kropp, sa personen, hade återupplivats av Gud för att predika för mänskligheten. Hen var inte längre vare sig kvinna eller man, utan en könlös och namnlös profet som bara kallade sig “Public Universal Friend” (ung. “Mänsklighetens allmänna vän”).

Hen citerade från Galaterbrevet 3:28: ”Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus”. På frågor om hen var man eller kvinna svarade hen bara “Jag är vad jag är”. Frågade någon efter ett namn kom svaret från Lukasbrevet, när Pilates frågar Jesus om han verkligen är judarnas konung: “Du säger det själv.”

Prenumerera på Premium!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 45 kr/mån eller 500 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

”The Friend”, som hen kom att kallas, klädde sig som en manlig predikant och reste tillsammans med fem av sina syskon runt New England för att tala till folket på gatorna och i lånade lokaler. Tillsammans var de “Society of the Universal Friends”. Deras tro byggde på kväkarnas och baptismens, och betonade motstånd mot slaveriet och förespråkade att även kvinnor skulle ha rätt att leda. Kvinnor, sa Vännen, skulle lyda Gud istället för män. De förespråkade sexuell avhållsamhet och att undvika giftermål, ödmjukhet och gästvänlighet.

Society of the Universal Friends samlade med tiden hundratals följare, både män och kvinnor av olika etnicitet. De mest engagerade var de ogifta kvinnor som uppgick i gruppens “Trofasta Systerskap”, och tog ledarroller som vanligtvis bara hölls av män.

Efter Vännens död 1819 förde kyrkan en tynande tillvaro i ett par decennier innan den försvann. Men historien lever kvar, och är kanske mer relevant idag än den någonsin varit. Mänsklighetens Allmänna Vän har hyllats som den första amerikanska kvinnan som blev en religiös ledare, och en orädd pionjär för kvinnors och afroamerikaners rättigheter. På senare tid, i takt med ökad förståelse för och acceptans av transpersoner, har hen blivit ett viktigt historiskt exempel för ickebinära.

Kritiker har å andra sidan sagt att Vännen var skadad av sitt trauma, en gimmick för uppmärksamhet eller flydde från den traditionella kvinnorollen till en mer tillåtande manlig sådan genom att avsäga sig sin könsidentitet. Saker som borde låta bekanta om man följt hur unga transpersoner som tilldelats könet kvinna vid födelsen pratas om i debatten idag.

För mig är det inte så viktigt. Vännen kan vara Vännen, och jag kan respektera hens mod och handlingar även om jag inte tror att Gud existerar. Kan vi som agnostiker acceptera det, borde könsidentiteten vara en bagatell.

MYRA ÅHBECK ÖHRMAN
myra.ahbeck.ohrman@opulens.se

Myra Åhbeck Öhrman är frilansande skribent, föreläsare och debattör med inriktning på en spretig blandning av internetkultur, jämställdhetsfrågor och antifascism. Senast verksam som kampanjansvarig och granskare i den antirasistiska organisationen ”Inte rasist, men…”. Har bott största delen av sitt liv i den norrländska glesbygden, men inte ens det kunde riktigt ta stockholmaren ur henne.

Det senaste från Krönikor

0 0kr