Ett USA i sönderfall

Krönikor.
USA-2021
Collage: Opulens.

ESSENTIALISM. ”När essentialistiskt, platonskt tänkande gör sig gällande på samhällsarenan vittnar det inte om stabilitet och styrka utan om motsatsen.” Jesper Nordström ser ett USA i sönderfall.

Platons tänkande handlade i slutändan om att bygga ett evigt urverk eller slipa fram en evig diamant, om ni föredrar den bilden. En idealistisk värld helt utan förändring. I hans statslära har alla sin givna plats likt ett kugghjul. Ja, ”Republica” har slagit an en sträng hos både höger och vänster i 1900-talet. Det ligger såklart i linje med hans idélära, allt har sin abstrakta, ideala existens nånstans. Den platonske soldaten, den platonske statsmannen, och så kvinnorna som viljelösa barnaalstrare. Skomakare, bli vid din läst!

Under min tid på filosofiinstitutionen i Lund var det en kardinaldygd att inte kontextualisera, psykologisera tankesystemen, idéerna skulle analyseras helt för sig själva. Så då gör jag det nu istället och påvisar att Platon levde i en tid som präglades av stor oro och “de 30 tyrannernas styre”.

Oro och förändringar. Platon sökte det eviga och stabila i en föränderlig tid. Bortom allt detta finns något evigt
att klamra sig vid. Det är föga förvånande att kyrkofäderna använde sig av platonskt tänkande i sitt resonerande om teologiska spörsmål. Platon följer oss in i 1900-talets mörkaste vrår, ända in i Auschwitz systuga. ”Vilken typ är du? Jaha, homosexuell jude. Då får du en rosa stjärna på bröstet här och överlever väl vakternas misshandel två dagar max”.

Styrka, stabilitet och eviga värden. Andas nu in och häng med i tankehoppet.

USA av idag har kallats Weimar-Amerika och det är belysande. Landet präglas av sönderfall, våld och framväxandet av paramilitära styrkor. Men framför allt utmärks det av samma mansideal som efter första världskriget. Sociologen Klaus Theweleit studerade i Mansfantasier de ideal som de tyska frikårerna odlade i sin bitterhet och nollpunktsläge efter 1918 och i samband med publiceringen påvisade Arne Ruth den tyska borgerlighetens särart gentemot den franska och engelska; här var det mer lantliga och asketiska ideal, drömmar om feodalsamhällets positiva aspekter. Ut i skogen skall vi gå, hej och hå!

Den särsartsmaskulina rörelsen i USA odlar samma ideal och sprids genom eviga tröttsamma karga memes; skäggiga tatuerade män i svartvitt, regn och bittra, solipsistiska texter om
att inte lita på någon, vara stark och självtillräcklig. 

Det är också ett mansideal som står i motsats till Andrew Tates förfäktande av alfahanneidealet. Här är det mer samma asketism, avhållsamhet och bleka karghet som hos hemvändande soldater som fortsatte campa, marschera, leva i skogen som  vore de med i Wandervogel-rörelsen.

Värmen saknas, som i alla fall kunde förläna det ett slags faderlighet och då ändå stanna inom traditionella mansvärden. Det är en värld där allt svårdefinierat, glidande och queer är bespottat. Kort sagt allt det som den gamle antika grekiska filosofen inte hade kunnat sortera in prydligt och snyggt i sin stat eller idévärld.

När essentialistiskt, platonskt tänkande gör sig gällande på samhällsarenan vittnar det inte om stabilitet och styrka utan om motsatsen; att kaotiska entropiska tillstånd råder. Under de 30 tyrannernas styre. I Weimarrepubliken. I USA av i dag.

JESPER NORDSTRÖM
jesper.nordstrom@opulens.se

 

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Krönikor

0 0kr