Demokratin behöver inte vara kollektivistisk

Krönikor
Collage: C Altgård / Opulens.

DEMOKRATI. ”Ofta uppfattas demokrati som enbart parlamentarisk representation men nya idéer som flytande demokrati samt den teknologiska utvecklingen visar att demokratin genom sociala plattformar kan vidareutvecklas”, skriver Vladan Lausevic.

 

“Liberaler borde föredra nationen framför imperiet” är rubriken hos Göteborgs Postens ledarskribent Håkan Boström som menar att liberaler borde vara mer positiva till nationalism och nationalstatstanken. Boströms text är även ett svar på Timbro-medarbetaren och politologen Andreas Johansson Heinös kritik av nationalismen utifrån de senaste årens politiska utveckling.

VLADAN LAUSEVIC

 

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Krönikor

Tillbaka till historien

HISTORIESKILDRINGAR. ”När populärkulturen försöker lägga det förflutna till rätta för politiska eller