Kommer du att vara vår tids Rosa Parks?

Debatt/Samhälle.
Rosa Parks buss (Foto: Rmhermen)

CIVIL OLYDNAD. “Om historien lär oss något så är det att lagen förändras med samhällets utveckling”, skriver Martin Smedjeback.

Idag för exakt 52 år sedan satt Rosa Parks på en buss i Montgomery, Alabama på väg hem efter en lång dags arbete. En vit man stod plötsligt framför henne och sa till henne att flytta sig för att han skulle sitta där. Men nu var droppen nådd. Inte en gång till skulle hon tvingas resa sig endast för att hennes hudfärg råkade vara mörkare än någon annans. Hon blev senare dömd i domstol för hennes vägran att resa sig.

Vi betraktar henne med rätta som en förebild för hennes civila olydnadshandling. Men vi ska komma ihåg att det är med historiens ljus som vi idag ser henne som en hjälte. I 50-talets USA sågs hon av den vita befolkningen som en vanlig kriminell. Hon bröt ju mot lagen! Det är lätt att sätta likhetstecken mellan lagen och moralen. Men om historien lär oss något så är det att lagen förändras med samhällets utveckling.

Med den insikten bör vi titta kritiskt på vad som är lagligt och olagligt i vårt land i vår tid. Idag är det lagligt i Sverige att exportera vapen till diktaturer, att ta upp olja och kol som genom klimatkrisen hotar hela mänskligheten och att hålla djur inlåsta under hela deras liv under hemska förhållanden och sedan döda dem.

Kommer du att vara vår tids Rosa Parks och fredligt utmana våra bristfälliga lagar så att vi kan skapa en bättre värld?

MARTIN SMEDJEBACK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr