Välskrivet med engagemang

Litteratur.

 

(Montage: Opulens.)

VÄGUNDERHÅLL. “Boken är nödvändig läsning, för många, särskilt dem som arbetar i motvind mot en kommun eller en regional myndighet”, skriver Bo Bjelvehammar som läst Väg 801 – Byalaget som tog strid mot Trafikverket.

Väg 801 – Byalaget som tog strid mot Trafikverket
Av Ingegerd Edman
Karneval Förlag

Det finns överallt i Sverige civila uppror från enskilda och grupper i frågor, som är av allmänt intresse och inte sällan betyder ingrepp i de förhållanden, som rått sedan gamla tider. Det är ofta frågor om störningar och avvikelser, som människor inte finner sig i. De flesta driver inte frågorna hårt mot myndigheter. De pratar om att göra det, men det blir inte av.

Ingegerd Edman med sin man Hans och de andra medlemmarna i byalaget har stridit för sin egen väg i Söderköping sedan 2016. De vill att det ska fortsätta att vara en allmän väg och inte som Trafikverket vill, bli en enskild väg, vilket skulle innebära orimligt stora kostnader för dem som bor längs med den. Det ska sägas, redan nu, att striden pågår!

Trafikverket anser att det inte är motiverat att vägen ska ha allmän status, den nyttjas i begränsad omfattning av andra än de närboende, dessutom vill gärna myndigheten slippa kostnaden, både för vägen och den rörliga bron. Ett allmänt vägunderhåll kostar.

Ingegerd Edman arbetar systematiskt med frågan, hon sätter sig in i Trafikverkets planer och motiv, men dessutom sätter hon sig in i de lagar och regler som gäller för Sveriges vägar. Det är helt nödvändigt för att stå emot en statlig myndighets argument och strategier.

Det märkliga är att myndigheten inte verkar företräda de vanliga människorna, utan i stället står upphöjd och som från en piedestal ser ner på verkligheten. Det är en vanlig sak, en annan är att de sällan svarar på frågor och om de ställer upp på frågestunder, så mal de sönder åhörarna genom att prata hela tiden. Gärna upprepa allt det gamla, inte fördjupa några analyser, inte heller lämna några konsekvensbeskrivningar. Det mesta är märkligt och får i Ingegerd Edmans bok en klar belysning. En pinsamt solig belysning!

Det gäller inte bara ett stycke väg och en rörlig bro, det gäller vanliga människors inflytande och påverkan på sin egen vardag, hur lokala och statliga myndigheter och verk ska främja demokratiska processer och förankra sina beslut hos de berörda. Inte arbeta tvärtom!

Ingegerd Edmans bok är välskriven, med engagemang och den är nödvändig läsning för många, särskilt dem som arbetar i motvind mot en kommun eller en regional myndighet. Den ger flera råd i hur man ska driva frågor och välja goda stödjare.

Jag har svårt att se att boken är någon vidare läsning för Trafikverket. Det har ju i detta fall redan visat sin cementerade uppfattning.

Använd denna bylinebild
BO BJELVEHAMMAR
bo.bjelvehammar@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr