Kent Wisti om coronarisker

Samhälle.

PANDEMI. “Social distansering” är ett ord på mångas läppar nu i dessa kristider. Folkhälsomyndigheten vill särskilt värna dom äldre i landet.

KENT WISTI
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Samhälle

0 0kr